KUNST SOM FORSVAR

Vi lever i en tid præget af selvoptagethed og aggression. Et stigende antal mennesker tror, at disse aspekter er nødvendige for at overleve... // We live in a period of egoism and aggression. An increasing number of people believe that these aspects are necessary to survive ...